EKONOMSKI VIDIKI DELOVANJA IN RAZPADA JUGOSLAVIJE

BORAK, NEVEN

BORAK, NEVEN-EKONOMSKI VIDIKI DELOVANJA IN RAZPADA JUGOSLAVIJE
Založba: Znanstveno in publicistično središče
Razpoložljivost: Na zalogi
Cena: 9,00€
Količina:  

Avtor, ekonomist in tudi dr. zgodovinskih znanosti, se že vrsto let posveča problematiki ekonomske zgodovine na tleh nekdanje Jugoslavije, zlasti mestu Slovenije v tem kontekstu. Pričujoča monografija nosi visok aktualni naboj, kajti zadeva ekonomske vidike delovanja Jugoslavije, ki so pripeljali do zloma sistema in nastanka novih držav. Poglobljeno in obširno predstavi tako ekonomski ustroj kot ustavno ureditev in spremembe v jugoslovanski zakonodaji, sistem družbenega planiranja, gospodarske in finančne tokove med posameznimi republikami in pokrajinama, stanje in razvoj industrijskih panog, kmetijstva, storitvenih dejavnosti idr., pokaže pomoč nerazvitim in prelivanje sredstev, dolžniško krizo ter razmerja med federalnim in republiškimi centri. Knjigo zaokrožuje priloga s tabelami in grafi, oprtimi na uradne statistične vire pa tudi avtorjeve lastne izračune. Nedvomno bo delo postalo ena glavnih referenc pri proučevanju polpretekle zgodovine Jugoslavije in Slovenije.

Leto izdaje 2002
ISBN/ISSN 9616294
Posebna ponudba

Vsa Posebna ponudba
©Copyright 2012. Powered by Open Cart
KIBLA