ZGODOVINA FILMA I.

ZGODOVINA FILMA I.

BORDWELL DAVID, THOMPSON KRISTIN

BORDWELL DAVID, THOMPSON KRISTIN-ZGODOVINA FILMA I.
Založba: Slovenska kinoteka
Razpoložljivost: Na zalogi
Cena: 30,05€
Količina:  
Slovenska izdaja Zgodovine filma bo razdeljena na tri zvezke. V prvem zvezku je zajeto obdobje, ki sega od predzgodovine filma, ko so se oblikovali pogoji za nastanek tehnike gibljivih slik, pa do filmske produkcije, ki je nastajala med II. svetovno vojno. Avtorja namenjata posebno pozornost iznajdbi filma in njegovi preobrazbi iz sejemske atrakcije v industrijo, mednarodni širitvi filma in vzniku nacionalnih kinematografij, razvoju filmskega stila in svojevrstnemu vrhuncu, ki ga doseže v dvajsetih letih, pojavu avantgardnega in eksperimentalnega filma, postopni vpeljavi zvoka ter nastanku hollywoodskega in ostalih studijskih sistemov, z nastopom svetovnih vojn pa tudi razmerju med filmom in državo. Avtorja nas vseskozi opozarjata na tesno povezanost filmske umetnosti s samo družbenopolitično in ekonomsko stvarnostjo in kljub občasnemu podleganju “ideologiji velikih” odkrivata tudi tiste najmanjše prispevke k zgodovini filmske umetnosti. Knjiga je poleg tega bogato opremljena z raznovrstnimi preglednicami in drugim slikovnim gradivom (navdušujejo številne ilustracije primerov s fotogrami iz samih filmov) ter je tako celovito in kompleksno, a hkrati pregledno in komunikativno delo.
Leto izdaje 2001
ISBN/ISSN 9616417002
Posebna ponudba

Vsa Posebna ponudba
©Copyright 2012. Powered by Open Cart
KIBLA