INTENCIONALNOST IN ONTOLOGIJA

INTENCIONALNOST IN ONTOLOGIJA

ŽALEC, JERMAN, ULE, POTRČ, KOMEL, TOTH

ŽALEC, JERMAN, ULE, POTRČ, KOMEL, TOTH-INTENCIONALNOST IN ONTOLOGIJA
Cena: 5,00€
Količina:  

Knjiga obravnava najpomembnejše zamisli o intencionalnosti, naperjenosti zavesti na svoj predmet in ontologiji, še posebno o nauku o kategorijah, nemškega filozofa Franza Brentana (1833-1917). Brez njegovega dela je filozofija 20. stoletja nepredstavljiva. Knjiga kot prva med slovenskimi deli natančneje primerja in umešča Brentanovo filozofijo v kontekst fenomenologije (Husserl, Heidegger), analitične filozofije (Wittgenstein, Moore), realistične ontologije (Hartmann), predmetnostne teorije (Meinong) ter slovenske filozofije. Brentano je izredno pomemben za slovensko filozofijo, pa ne samo zato, ker je najpomembnejši slovenski filozof France Veber (1890-1975) izšel iz graške šole Brentanovega učenca Alexiusa Meinonga. Zaslužni profesor dr. Frane Jerman (roj. 1933. v Ljubljani), filozof in prevajalec, je umrl marca letos. Njemu posvečamo pričujoči zbornik. Avtorica in vsi ostali avtorji predavajo na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani in so avtorji številnih publikacij s področja filozofije, ki so izšle doma in v tujini.

Leto izdaje 2002
ISBN/ISSN 9616356860
Posebna ponudba

Vsa Posebna ponudba
©Copyright 2012. Powered by Open Cart
KIBLA