UMETNOST IN DELOVANJE Antropološka teorija

GELL ALFRED

GELL ALFRED-UMETNOST IN DELOVANJE Antropološka teorija
Cena: 20,00€
Količina:  

Kaj se skriva za zapeljivimi silami umetnosti? Umetnost in delovanje angleškega antropologa in dolgoletnega predavatelja na Univerzi v Oxfordu, predstavlja zelo samosvoj, svež poskus razbrati vlogo in namen umetnosti v družbi. Gell pri tem ponuja teorijo, ki se radikalno razlikuje od tovrstrnih poprejšnjih teoretskih poskusov. Gell pričenja s tezo, da antropološke in umetnostno-kulturološke študije ne-zahodne umetnosti sledijo ideji estetike, ki je kulturno in periodično specifična. Glavni namen ni razbiranje, kaj ja estetska izkušnja neke kulture, marveč kaj napeljuje določeno kulturo v produkcijo nečesa, kar korespondira z estetskim občutkom. Gell meni, da estetske teorije zavzemajo pretežno pasivno pozicijo ob razmisleku o umetniškem objektu, in posvečajo svojo pozornost umetniškemu delu kot obliki instrumentalizirane socialne akcije: izdelava objektov z namenom vplivati na dejanja in misli drugih. Gell je knjigo Umetnost in delovanje končal pred svojo smrtjo l. 1997, ko je bil star 51 let. Knjiga predstavlja kvintesenco enega najbolj lucidnih, eruditskih in stilistično bravuroznih antropologov 20. stoletja.

Leto izdaje 2006
ISBN/ISSN 9612420932
Posebna ponudba

Vsa Posebna ponudba
©Copyright 2012. Powered by Open Cart
KIBLA