O PRAVIČNOSTI V IZOBRAŽEVANJU

O PRAVIČNOSTI V IZOBRAŽEVANJU

KODELJA ZDENKO

KODELJA ZDENKO-O PRAVIČNOSTI V IZOBRAŽEVANJU
Založba: Založba Krtina
Razpoložljivost: Na zalogi
Cena: 22,00€
Količina:  
V knjigi se obravnavana tematika neposredno navezuje na analizo filozofskih pojmovanj pravičnosti. V tem kontekstu so analizirane nekatere implikacije teh pojmovanj za pedagoško teorijo, šolsko politiko in vzgojno-izobraževalno prakso. Problem pravičnosti v izobraževanju se pojavlja na dveh med sabo povezanih ravneh: na ravni šolskega sistema in na ravni pouka. Na ravni pouka je na primer problem pravičnosti pri ocenjevanju in diferenciaciji učencev po spolu analiziran v kontekstu Aristotelove in Perelmanove teorije pravičnosti; pravičnost kaznovanja učencev v šoli je obravnavana na podlagi utilitaristične in retributivne teorije kazni; diferenciacija učencev po sposobnostih in učiteljske plače pa predvsem v kontekstu Rawlsove in Nozickove teorije distributivne pravičnosti. Na ravni šolskega sistema so predmet obravnave različne interpretacije načela enakih izobraževalnih možnosti kot pogoja za socialno enakost v družbah, ki temeljijo na liberalnih in demokratičnih načelih. Dr. Zdenko Kodelja, znanstveni svetnik, je raziskovalec in vodja Centra za filozofijo vzgoje na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Doslej je objavil dve knjigi, več poglavij v domačih in tujih knjigah ter veliko število razprav in člankov v domačih in tujih revijah.
Leto izdaje 2006
ISBN/ISSN 961617486X
Posebna ponudba

Vsa Posebna ponudba
©Copyright 2012. Powered by Open Cart
KIBLA