PISMO OČETU in druga kratka proza Skice - črtice - novele III

KAFKA FRANZ

KAFKA FRANZ-PISMO OČETU in druga kratka proza Skice - črtice - novele III
Cena: 25,00€
Količina:  
Pričujočo tretjo knjigo Kafkove kratke proze vpeljuje njegovo znamenito Pismo očetu, ki ga je avtor napisal leta 1919 in se je izkazalo za eno najbolj pripravnih besedil za psihoanalitične in biografske študije o Kafki. Ohranilo se je v zapuščini in bilo prvič objavljeno šele leta 1952. Kafka v njem v subtilni literarni maniri problematizira svoj kompleksni in zapleteni odnos z očetom in do zadnjih nadrobnosti razčleni svoje ponesrečeno razmerje z njim. Tudi drama oziroma dialog Varuh grobnice, ki sledi Pismu in ki je nastala v času med letoma 1916 in 1917, je bila objavljena šele po njegovi smrti. Tema so prelomni dogodki na nekem knežjem dvoru, poganjajo pa jih zastrta razmerja moči, prizadevanje protagonistov, da bi se dokopali do njenih vzvodov, in iracionalni dejavniki. Kafkovi zvezki v oktavu in paralipomena pa zajemajo kratka fragmentarna besedila, ki jih je za silo uredil in redigiral njegov prijatelj Max Brod. V njih zajeti epigramski fragmenti, literarni zametki, zapiski o drugih tekstih in dnevniški zapisi zato terjajo dodatno redigiranje in so v knjižnih izdajah spričo tega deležni raznolikih redakcij.
Dodatni opis trda vezava, 185 strani
Leto izdaje 2010
ISBN/ISSN 9612423179
Posebna ponudba

Vsa Posebna ponudba
©Copyright 2012. Powered by Open Cart
KIBLA