KAR VIDIJO MAČKE

VEČ AVTORJEV

VEČ AVTORJEV-KAR VIDIJO MAČKE
Cena: 15,00€
Količina:  

Izbor makedonske kratke proze obsega triintrideset besedil enajstih makedonskih proznih avtorjev, od starejših (Petre M. Andreevski, Slavko Janevski, Vlada Uroševikj), ki so ustvarjali oz. ustvarjajo od petdesetih let prejšnjega stoletja, do najmlajših, a že uveljavljenih avtorjev (Olivera Kjorveziroska, Igor Isakovski), ki so svoja prozna besedila začeli objavljati v devetdesetih letih. Besedila so izbrana iz antologij makedonske kratke proze in pomembnejših proznih zbirk posameznih avtorjev, objavljenih po letu 1985. Na ta način bo slovenski javnosti predstavljen ustvarjalni presek zadnjih dvajsetih let na področju makedonske kratke proze (čeprav je v Sloveniji v knjižni obliki do sedaj izšla le ena zbirka sodobne makedonske proze, in to davnega leta 1947). Vsak avtor bo predstavljen z več besedili, s čimer bo bralec dobil boljšo predstavo o literarni ustvarjalnosti določenega avtorja. V izbor uvrščeni avtorji so: Venko Andonovski, Petre M. Andreevski, Dimitrie Duracovski, Igor Isakovski, Slavko Janevski, Olivera Kjorveziroska, Ermis Lafazanovski, Dragi Mihajlovski, Aleksandar Prokopiev, Vlada Uroševikj in Jadranka Vladova. Avtorica spremne besede je Namita Subiotto.

Leto izdaje 2008
ISBN/ISSN 9612421410
Posebna ponudba

Vsa Posebna ponudba
©Copyright 2012. Powered by Open Cart
KIBLA