EVTANAZIJA

EVTANAZIJA

MLINAR, ANTON

MLINAR, ANTON-EVTANAZIJA
Cena: 13,00€
Količina:  

Evtanazija je klasična téma moralne filozofije in teološke etike in obenem torišče dramatičnih dilem sodobnega sveta, ko artikulira težke in pomembne odločitve spričo povsem novih vprašanj, ki jih odpirajo biotehnološke znanosti. Na eni strani je živa zavest, da civilizacija sloni na prepovedi ubijanja (prim. 2. člen Konvencije o varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in npr. Protokol št. 6. Odbora ministrov Sveta Evrope k isti Konvenciji, ki zadeva odpravo smrtne kazni), na drugi strani se ni mogoče izogniti zahtevam in pričakovanjem, naj bi na vseh ravneh, zlasti pa ob koncu življenja, upoštevali pravico do odločanja o samem sebi. Sedanje razprave v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope se nagibajo v korist tistim, ki menijo, da je v »pravici do življenja« vključena tudi pravica do (dostojne) smrti. Knjiga predstavlja celosten zgodovinski pogled problematike, današnji položaj in pravno-etično refleksijo tega področja.

Leto izdaje 2005
ISBN/ISSN 9612420459
Posebna ponudba

Vsa Posebna ponudba
©Copyright 2012. Powered by Open Cart
KIBLA