TEMELJNI ASPEKTI IN PRINCIPI TEORIJE LITERARNEGA PREVAJANJA

VEVAR ŠTEFAN

VEVAR ŠTEFAN-TEMELJNI ASPEKTI IN PRINCIPI TEORIJE LITERARNEGA PREVAJANJA
Cena: 15,00€
Količina:  

Pričujoča študija opredeljuje in skuša reglementirati žariščne probleme literarnega prevajanja. V njenem središču je kriterij ekvivalence – kot univerzalni, kompleksni in diferencirani princip prevodne enakovrednosti. Osrednji motiv in teroretska novost študije je nov normativni teoretski model, ki prinaša kriterialni aparat za solidno literarno prevajanje ter inštrumentarij za literarno prevodno kritiko, s tem pa vzpostavlja most med teorijo in prakso literarnega prevajanja. Prevodni praksi, ki se (pre)pogosto udejanja na zgolj intuitivni ravni, daje na voljo razvidno in pregledno racionalno oporo, literarno prevodno kritiko pa preusmerja od linearnega prijema h kompleksnemu uvidu v problem literarnega prevoda.

Dodatni opis Mehka vezava, 153 strani
Leto izdaje 2001
ISBN/ISSN 9616356526
Posebna ponudba

Vsa Posebna ponudba
©Copyright 2012. Powered by Open Cart
KIBLA