PREMIKI LJUDSTEV NA OBMOČJU VZHODNIH ALP...

LOTTER, BRATOŽ, CASTRITIUS

LOTTER, BRATOŽ, CASTRITIUS-PREMIKI LJUDSTEV NA OBMOČJU VZHODNIH ALP...
Založba: Založba Sophia
Razpoložljivost: Na zalogi
Cena: 18,78€
Količina:  
Knjiga prinaša oris in analizo obdobja med 4. in 6. stoletjem. To je čas, v katerem razpade Zahodno rimsko cesarstvo, se začne prehod v fevdalno ureditev in pride do nove etnične poselitve ozemlja; in tudi čas prihoda Slovanov (največkrat skupaj z Avari). To obdobje je v pričujočem delu prvič natančno prikazano skozi regionalno dogajanje na alpskopo-donavsko-balkanskem območju, s pomembnim težiščem na ozemlju današnje Slovenije, Koroške in Furlanije. Osrednje teme knjige so zahodni Ilirik v pozni antiki kot predmet sporov med Zahodnim in Vzhodnim rimskim cesarstvom, ustroj civilne in vojaške uprave ter njuno postopno razkrajanje zaradi vdorov barbarskih plemen, širjenje krščanstva, prodor novih ljudstev in nastanek novih državnih tvorb, zametkov fevdalne ureditve ter stapljanje prišlekov s preostanki romanskega prebivalstva. Knjiga je opremljena z več historičnimi kartami, obsežnim znanstvenim aparatom, viri in literaturo ter z imenskim, krajevnim in pojmovnim indeksom
Dodatni opis mehka vezava, 349 strani
Leto izdaje 2005
ISBN/ISSN 9616294660
Posebna ponudba

Vsa Posebna ponudba
©Copyright 2012. Powered by Open Cart
KIBLA