ENOTNI V ZMAGI Osamosvojitev Slovenije 1990-1992

VEČ AVTORJEV

VEČ AVTORJEV-ENOTNI V ZMAGI Osamosvojitev Slovenije 1990-1992
Založba: Nova revija
Razpoložljivost: Na zalogi
Cena: 53,41€
Količina:  
Publikacija Enotni v zmagi je nastala ob 15-letnici osamosvojitve Slovenije. Zajema obdobje 1990–92, ko se je – tudi v vojni za Slovenijo – izoblikovala slovenska država. Je plod interdisciplinarnega pogleda na ključna leta slovenske državnosti: prikazuje notranjepolitične razmere v Sloveniji in Jugoslaviji konec 80. in v začetku 90. let 20. stoletja in zunanjepolitično konstelacijo v Evropi in ZDA, ki je pripeljala do priznanja Slovenije kot nove evropske države in njenega sprejema med članice OZN. Obdeluje spopad z JLA in vojno za Slovenijo, tako z vojaškega kot policijskega vidika. Prinaša pa tudi prefinjeno analizo politično-idejno-kulturnega položaja okoli leta 1990, ki je po eni strani izviral iz komunizma in samoupravnega socializma, po drugi pa se nadaljuje še danes v notranjih sporih in spopadih političnih strank. Vse dogajanje je predstavljeno tudi z obsežno fotokroniko v besedi in sliki, z vrsto ključnih dokumentov (temeljna ustavna listina, deklaracije, resolucije, sklepi, odloki, pisma, govori, podatki o sestavi političnega vodstva in parlamenta idr.), izjavami udeležencev vojne. Publikacijo dopolnjuje izčrpna bibliografija o osamosvajanju in imensko kazalo. Knjigo je pripravil uredniški odbor pod vodstvom Nataše Urbanc, kustosinje Muzeja novejše zgodovine Slovenije, izdala in založila Muzej novejše zgodovine Slovenije in Založba Nova revija, oblikovala Mojca Turk, natisnila pa Tiskarna Delo. IZ KNJIGE: ● predstavitev zgodovinskih dejstev ● kronološko urejena fotokronika (456 fotografij in dokumentov) ● obravnave izbranih tem iz obdobja slovenske osamosvojitve, ki jih bodo pripravili Dimitrij Rupel, Rosvita Pesek, Anton Bukovnik, Tomaž Kladnik in Viktor Blažič ● izjave tedanjih vojaških poveljnikov ● seznami najpomembnejših političnih strank in državnih inštitucij in posameznikov ● objava faksimilov najpomembnejših državotvornih dokumentov ● izbor iz takratnega časopisnega in revijalnega tiska (članki, karikature...) ● pregled literature o tem obdobju osamosvajanja
Leto izdaje 2006
ISBN/ISSN 9616580086
Posebna ponudba

Vsa Posebna ponudba
©Copyright 2012. Powered by Open Cart
KIBLA